Get Adobe Flash player

Grilje

Grilje

Moderna tradicija. Izdržljivost. Stabilnost. Doma?i ugo?aj. Sve više ljudi se vra?a nazad na tradicionalne vrijednosti, a tradicija se nastavlja kroz moderan dizajn u arhitekturi i ure?enju interijera.

System Salamander

Današnjih dana se grilje ponovno name?u kao”dizajnerski znak” u zaštiti privatnosti. Korištene su prije više stotina godina da bi štitile skupa stakla od utjecaja vjetra i lošeg vremena, a danas se smatraju i modernim vizualnim elementom na skakoj ku?i. Grilje su uobi?ajena alternativa roletama, posebice u južnoj Njema?koj, te južnoeuropskim zemljama, ali i uz cijelu Jadransku obalu. Jednako se koriste sa fiksnim, kao i one sa pokretnim letvicama. U obje varijante se dobiva zaštitia privatnosti, te zaštita od sunca.

Moderne grilje, ?ak i kad su zatvorene pružaju optimalan protok svježeg zraka, što poboljšava klimu, tj. kvalitetu zraka u svim prostorijama u Vašem domu.

Salamander grilje ispunjavaju sve zahtjeve funkcionalnosti i modernog dizajna, te predstavljaju dugovje?nu alternativu tradicionalnim drvenim griljama.


grilje presjek

AĹľurirano (Subota, 30 Srpanj 2011 10:40)