Get Adobe Flash player

Komarice

Komarice (mreže protiv insekata)
Naro?ito u ljetnim mjesecima postoji potreba za svježim zrakom u prostorima za stanovanje. Prozori su ?esto otvoreni dan i no?, a tada ima na tisu?e insekata u zraku.

Komarice su jednostavno i funkcionalno rješenje za zaštitu vašeg doma od najezde insekata. Osim što su u?inkovito i trajno rješenje, komarice su i s ekološkog stajališta najprihvatljivije, jer ne sadrže nikakva kemijska sredstva.


Mogu?e ih je izvesti u tri varijante:

• fiksne komarice – naj?eš?e se ugra?uju na ve? postoje?e prozore, ali se ugra?uju i zajedno sa novom stolarijom
• rolo horizontalne – naj?eš?e se ugra?uju zajedno sa novim prozorima, gdje se mogu ugraditi u kutiju za roletu, te tako ostaju potpuno skrivene i zašti?ene dok se ne koriste.
• rolo vertikalne – koriste se za balkonska vrata zbog prakti?nijeg rukovanja (nema više potrebe za saginjanjem)