Get Adobe Flash player

Ulazna vrata

Sistemi ulaznih vrata Salamander
System Salamander

Referenca za stil i sigurnost.

Ulazna vrata govore vie o stilu osobe, karakteru i osobnom ukusu nego to se to ?ini na prvi pogled. Raznoliki zahtjevi pruaju nove izazove za konstruktore i dizajnere svaki dan. Kao funkcijski, ali prije svega dekorativni i samim time osobni (jedinstveni) element ku?e, ulazna vrata moraju ispuniti i najtee zahtjeve funkcionalnosti i dizajna.

U naoj ponudi moete prona?i preko 400 modela ulaznih vrata u razli?itim bojama, koji se izra?uju od PVC-a ili aluminija.